images/fade/fade1.jpg

In februari is in de ALV, maar ook in de nieuwsbrieven daarvoor en daarna, een oproep geweest voor een penningmeester en secretaris. Inmiddels hebben zich meerdere personen gemeld. In het groeperingen reglement staat verder dat bestuursleden gedurende het jaar kunnen aantreden, maar dat ze stemrecht hebben als ze door de ALV gekozen zijn. De verschillende functies worden vervolgens in het bestuur verdeeld. In de bijeenkomst van 13 september, wilt de voorzitter e.e.a. voorleggen aan de ALV en in stemming brengen. Zijn er meer leden die willen toetreden, dan graag melden bij de voorzitter.

De volgende leden hebben zich aangemeld voor een bestuursfunctie:

  • Ell Nafzger
  • Bert Sleven
  • Wil van der Maarel

 

Zie ook de agenda.

Robprogdron header

 Op 14 juni was  in Urmond het seizoensthema Robotica, Drones & Programmeren.

Zie update onderaan dit bericht!

Tegenwoordig werkt bijna niets zonder een programma dat (nog) door mensen geschreven wordt. Ook robots en drones doen niets zonder een programma dat zegt wat ze moeten doen.

In dit seizoensthema laten we jullie kennismaken met drie Interessegroepen van HCC: Robotica, Drones en Programmeren. Het verbindende tussen deze drie Interessegroepen is dus programmeren: zonder software kun je niets met drones en ook niets met robotica. Zo kun je zelf een programma schrijven om een Tello- of Airblock-drone te programmeren of je kunt aan de slag gaan met een micro:bit die je in robotauto Maqueen plaatst.

Op verzoek wordt op 21 juni een presentatie en demonstratie geven over het praktische gebruik van de cloud. De mogelijkheden van drie cloud toepassingen worden behandeld: Microsoft Onedrive, Google Drive en Dropbox. Via het internet maar ook vanuit een Windows PC of laptop en met een Android tablet of telefoon.

Apple gebruikers kunnen bovenstaande clouds natuurlijk ook gebruiken, maar ook iCloud is een mogelijkheid!De presentatie wordt gegeven door Wil van der Maarel!

Afgelopen vrijdagavond ontving ik een app-je van Susanne dat haar vader, tijdens een wandeling, overleden was.

Logo JUG043Maastricht 300 193

De presentatie staat achter de login.

Op 10 mei wordt er om 20:00 uur een presentatie gegeven door de Joomla! Gebruikersgroep Zuid Limburg. Joomla! Is volgens hun het tweede CMS-systeem in de markt. Ook de site van HCC en HCC!mzl is gemaakt met Joomla!