Afdrukken

Op zaterdagP5257311 11 augustus jongstleden is Bep Moelker - Zanders, de echtgenote van Theo Moelker, overleden in leeftijd van 68 jaar. Bep is na een uitvaartdienst op 18 augustus in besloten kring begraven.

Bep was op de laatste bijeenkomst in juni nog aanwezig in het gemeenschapshuis.

Wij wensen Theo en zijn familie veel sterkte toe.