Nieuwsbrief

De procedure om nieuwsbrieven te ontvangen is gewijzigd. Wilt u de nieuwsbrief van deze regio ontavnagen of van andere interesse groepen, gan dan naar hcc.nl.
Gaat het aanmelden niet helemaal goed, neem dan even contact met ons op.