Bestuur

Het bestuur van HCC!mzl bestaat uit drie personen, namelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers. Wilt u ook meehelpen? Neem dan contact op. We kunnen dan meer doen voor de andere leden in onze regio!

Fred Baltus
  • Voorzitter
  • Lid ledenraad
  • Voorzitter programmaraad
  • Adviseur Genealogie
John Eussen
  • Secretaris
Vacature
  • Penningmeester
Wil van der Maarel

 

  • Kaderlid
  • Coördinator/Presentator Senioren Academie