Algemene ledenvergadering

Datum: 
09-02-2018 19:30
Afdelingsavond

Op carnavalsvrijdag 9 februari houden wij onze Algemene Ledenvergadering. Het verslag van de vorige ledenvergadering zal in januari op de site geplaatst worden. Deze ALV begint in veband met een presenatatie om 19:30.

Agenda

1. Opening.
2. Ingekomen stukken
3. Verslag vorige ALV
4. Secretarieel verslag over 2017
5. Financieel verslag over 2017 en begroting 2018
6. Samenwerking met Noord Limburg
7. Fotografiewerkgroep
8. Rondvraag
9. Sluiting

 

 

Met vriendelijke groet,
Fred Baltus
Voorzitter HCC!mzl

p.s. Ondanks dat in dat weekend de bonte storm over het zuiden raast, hou deze vrijdagavond vrij en kom naar Urmond!

Locatie: 
Gemeenschapshuis "Pater Kolbe"
Adres: 
Graetheidelaan 60
Postcode: 
6129 GH
Plaats: 
Urmond